Ori Epstein & Omri Epstein - Beethoven: Complete Works for Piano & Cello Album Download
Artist: Ori Epstein & Omri Epstein
Album: Beethoven: Complete Works for Piano & Cello
Genre: Comedy
Original Release Date: 2019
Quality: 320 kbps
"

Track Listing:

1. Cello Sonata in F Major, Op. 5
2. Cello Sonata in F Major, Op. 5
3. Cello Sonata in G Minor, Op. 5
4. Cello Sonata in G Minor, Op. 5
5. Cello Sonata in A Major, Op. 6
6. Cello Sonata in A Major, Op. 6
7. Cello Sonata in A Major, Op. 6
8. Cello Sonata in C Major, Op. 1
9. Cello Sonata in C Major, Op. 1
10. Cello Sonata in D Major, Op. 1
11. Cello Sonata in D Major, Op. 1
12. Cello Sonata in D Major, Op. 1
13. 12 Variations in G Major on “S
14. 7 Variations in E Flat Major o
15. 12 Variations in F Major on